Februar – mesec ljubavi

Februar je mesec ljubavi! Zavolite nemački sa nama!
A1 intenzivni – 18. februar 2019.
A1/1 poluintenzivni 21. februar 2019.
A1/2 poluintenzivni – 18. februar 2019.
A1/2 standardni – 20. februar 2019.
A2/1 poluintenzivni – 18. februar 2019.