Cenovnik

Škola nemačkog jezika BERLIN nudi najpovoljnije cene kurseva nemačkog jezika u Novom Sadu. Ukoliko se odlučite da pohađate neki od naših kurseva nemačkog jezika nudimo Vam MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE, a udžbenik i radna sveska kao i dodatni materijali za nastavu su uračunati u cenu kurseva.

ODRASLI – Kursevi

Naziv kursa Početni kurs A1 (obuhvata A1/1+A1/2)
Ukupan fond časova 100-104 časa/4meseca/16nedelja
Nedeljni fond 3 x 90 min.
Plaćanje na rate 4 x 7.500
Ukupna cena
30.000
* POPUST 10% 27.000
Naziv kursa Poluintenzivni kursevi (A2/1-C2/2)
Ukupan fond časova 60-64časa/2,5 mes./10 nedelja
Nedeljni fond 3 x 90 min.
Plaćanje na rate 3 x 5.400
Ukupna cena
16.200
* POPUST 10%
14.580
Naziv kursa Intenzivni kursevi (A1, A2 i B1)
Ukupan fond časova 84 časa / 2 meseca / 8 nedelja
Nedeljni fond 5 x 90 min.
Plaćanje na rate 2 x 12.100
Ukupna cena
24.200
* Za plaćanje u celosti
23.000

* Popust od 10% važi za plaćanje poluintenzivnih kurseva u celosti na početku kursa. Na intenzivni kurs je već obračunat popust, a dodatnih 5% popusta se dobija ako se ovaj kurs plati u celosti na početku kursa. Intenzivni kursevi nemačkog jezika obuhvataju po jedan kompletan nivo. Na primer, intenzivni kurs A1 sadrži dva polunivoa tj. A1/1 i A1/2.

INDIVIDUALNI ČASOVI – Deca ili odrasli
Vreme trajanja Cena po času
90 min. 2000